VIJEĆNICI

GRADSKI I OPĆINSKI VIJEĆNICI

William Negri, Labin

ŽUPANIJSKI VIJEĆNICI

Nansi Tireli