Gradska vlast i Muzil

Posljednjim događajima vezanim za odluku gradskog vijeća o budućnosti Muzila Grad Pula je ponovo pokazao da nema sluha za želje svojih građana koji su ih birali i postavili na mjesta gdje bi trebali biti u službi tih istih građana. Provedena javna rasprava poslužila je isključivo u cilju provođenja zakonske procedure kao forme bez imalo sluha za želje građana. Uporno odbijanje da se poslušaju želje građana i procjene struke dovode u sumnju dobre namjere gradske vlasti. Stvaranje temelja za moguće zloupotrebe i manipulacije tim prostorom dugoročno neće nikome donijeti dobro.

 

Gradu nedostaju radna mjesta i mi smo svakako za razvoj i otvaranje novih. Kako bi se došlo do njih , a pri tome poštivala volja i želje građana Pule potrebno je uskladiti i plan razvoja grada , struku, održivi razvoj i još čitav niz faktora, a sve u s ciljem da naš grad ponovo postane ugodno mjesto za življenje. Pravo rješenje za Muzil ne može postići na brzinu i bez prave rasprave u kojima će sudjelovati svi zainteresirani subjekti.