Istrabrod: program istarskih Laburista za razvoj Uljanika i smanjenje nezaposlenosti u Istri

  • Ispis

Uljanik je jedno od najvažnijih poduzeća u industriji Istarske županije, izuzetno značajan za gospodarstvo i zaposlenost. Od ukupnog izvoza koji ostvaruje Istarska županija s više od 40 posto sudjeluje Uljanik. Sa svojim razvojnim mogućnostima i prilagodljivosti tržištu smatramo da Uljanik ima budućnost.

Svjesni da Istarska županija ne posjeduje velika novčana sredstva koja bi mogla uložiti u pomoć Uljaniku, izradili smo program umrežavanja istarskih intelektualnih resursa kojim se će se pomoći razvitku Uljanika, a time većoj zaposlenosti i gospodarskom rastu Istre.

 

Program Istrabrod-program pomoći Uljaniku koncipiran je tako da se sa relativno malim sredstvima iz proračuna pomogne Uljaniku pružajući nove i napredne spoznaje, te pravce razvoja. Uljaniku će se ovim programom pomoći sa prijedlozima tehnološkog razvoja, ekonomsko-financijskog razvoja, upravljanja asortimanom i uvođenja inovacija. Program Istrabrod koncipiran je u 4 potprograma gdje se programski umrežavaju 4 institucije sa Uljanikom. To su Politehnika-Pula, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Srednje strukovne škole i Savez udruga inovatora Istarske županije. Program je prihvaćen i sastavni je dio proračuna Istarske županije, a za realizaciju programa izdvojeno je 50.000 kn.

Najvažniji ciljevi koji će se žele postići realizacijom ovog programa u Istarskoj županiji su: povećanje zaposlenosti, razvoj gospodarstva, zapošljavanje mladih osoba sa tek završenim školovanjem, otvaranje novih poduzeća povezana sa brodograđevnom industrijom, razvoj novih i naprednih tehnologija, te podizanje standarda građana Istre.