Upozorenje na mogući ekološki genocid

Prema najnovijim informacijama, Županijski centar za gospodarenje otpadom ''Kaštijun'' dobio je i posljednju građevinsku dozvolu čime je ušao u završnu fazu realizacije, a s radom bi trebao početi u drugoj polovini godine. Činjenica je da su rokovi sve kraći, a javnost još uvijek nema saznanja gdje će završavati i tko će preuzimati briketirani otpad SRF.

Nepoznato ostaje i je li još uvijek aktualno pismo namjere koje su Istarska županija i Grad Pula još 2007. godine potpisali s tvrtkom ''Eorec'' , (partneri su se obvezali da će potpisano kao i druge ugovore držati u strogoj tajnosti, od naših građana).SRF kao frakciju iz komunalnog otpada preuzimati ''Holcim'' (tvornica cementa), ''Koromačno'' kao gorivo u proizvodnji cementa, a uslugu bi vjerojatno plaćao "Kaštijun", odnosno, naši građani.

 

Nažalost, zbog loše MBO tehnologije koja se namjerava instalirati na ''Kaštijunu'', a čija je planirana namjena proizvodnja SRF-a (briketiranje otpada) po mogućnosti sa što više plastike zbog većih kaloričnih vrijednosti, te korištenju kao energenta u ''Koromačnu'', upozoravamo na moguće štetne učinke po naše građane.

Naime, sagorijevanjem SRF-a i sličnih materijala i loše projektiranih sistema i cementarama, oslobađaju se najotrovniji spojevi poznati znanosti kao što su dioksini i furani, koji su vrlo postojani i štetno djeluju izravno na ljude i životinje, ili indirektno preko hranidbenog lanca. Još je gora činjenica da se svi produkti nepotpunog sagorijevanja, de-novo sinteze (dioksina i furana) i teški metali ugrađuju u cement. Spaljivanje otpada je danas veliki biznis, tako pojedine cementare ostvaruju veći profit spaljivanjem otpada nego od prodaje cementa. Naravno, kao i uvijek postoji mogućnost, kada je riječ o velikim kompanijama, da se i ovakav 'ekološki genocid', a motiviran pohlepom i profitom desi u našoj županiji.

Da je stanje alarmantno, govori i statistika po kojoj Istra kao regija ima najviše malignih oboljenja u RH, tako da se praktički svaka druga obitelj suočava s tom opakom bolešću.

Zato inzistiramo da nadležna županijska tijela i tvrtka ''Kaštijun'' izađu u javnost s infomacijama o plasmanu SRF-a te jasno kažu hoće li se on spaljivati u ''Holcim''-u , hoće li ''Holcim'' preuzimati SRF iz ''Marišćine'' kada dovršen projekt iz PG Županije ili nekih drugih odlagališta EU?

Ako je ''Holcim'' definiran kao konačna lokacija, tražimo formiranje povjerenstva na razini Istarske županije, sa zadaćom kontinuiranog praćenja i kontroliranja podataka o ispuštanjima prilikom spaljivanja. Pod nadzorom tog povjerenstva trebali bi biti i ostali zagađivači, poput Plomina I, kod kojeg je ovih dana zabilježeno prekoračenje satnih vrijednosti za sumpor dioksid, čime je ugroženo zdravlje stanovnika i zagađen okoliš. Povjerenstvo bi građanima pružalo relevantne informacije kroz mjesečna izvješća koja bi se objavljivala na stranicama Istarske županije i u javnim glasilima.

Očekujemo i aktivno uključenje 'zelenih', kako politike, tako i udruga kako bismo građanima naše Istarske županije

Nevezano za ovu temu htjeli bi obavijestiti da je nakon dužeg vremena ponovo započeo sa svojim radom Odbor za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i veterane domovinskog rata Istarske županije. Pozivamo sve udruge i pojedince na području Istarske županije da nam se jave radi uspostavljanja suradnje i rješavanja aktualnih pitanja.